Volby 2018

Volby 2018.pdf (539076)

Jaroslav Miller

O z n á m e n í

o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a

1/3 Senátu PČR

konané ve dnech 5. a 6. října 2018

(případné II.kolo senátních voleb 12. a 13. října 2018)

v obci Biskupice

 

 V souladu s ustanovením § 29   zákona č. 491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí a  § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i    v o l i č e ,

 

  1. že volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu PČR se uskuteční dne :

 

5. října  2018  od 14.00 hod. do 22.00 hod.

6. října  2018  od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 

 

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost obecního úřadu.

 

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství

České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

 

  1. Voličům – občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie,a to průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky.

 

 

  1. Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 2. října 2018,ve dnech voleb volič může tyto obdržet přímo ve volební místnosti.

 

  1. Hlasovací lístky pro II.kolo senátních voleb obdrží volič přímo ve volební místnosti.

 

  1. Při volbách do Senátu PČR může hlasovat pouze státní občan ČR.

 

 

V Biskupicích dne 18.9.2018                                                     ………………………

                                                                                                         Jaroslav Miller

                                                                                                          starosta obce  

 

 

Kontakt

Obec Biskupice 538 43 Třemošnice tel.: 469690474 IČO:15054241
starosta: 606708515
místostarosta: 603939985

POVĚŘENEC PRO VÝKON GDPR: MAS Železnohorský region, z.s.
Kateřina Korejtková
e-mail: vn.konzult@gmail.com
urad@obec-biskupice.cz