Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Železné hory na rok 2015

 

DSO Mikroregion Železné hory Ronov nad Doubravou    
IČ: 69861927      
       
       
NÁVRH   ROZPOČTU   NA   ROK  2015
  fin.částky jsou uvedeny v Kč    
oblast příjmů
       
par.,pol. název návrh rozp.v Kč  
4121 neinvestiční transfery od obcí          71 120,00     
6310  2141 příjmy z úroků                  30,00     
       
PŘÍJMY  CELKEM            71 150,00     
       
       
       
oblast výdajů
       
par.,pol. název návrh rozp.v Kč  
3639  5021 ostatní osobní výdaje          10 000,00     
3639  5166 konzultační a poradenské služby        100 000,00     
3639  5169 nákup ostatních služeb          30 000,00     
3639  5229 ostatní neinvestiční transfery-příspěvek MAS            5 000,00     
6310  5163 služby peněžních ústavů            2 900,00     
VÝDAJE  CELKEM          147 900,00     
       
       
       
       
zveřejněno na el. UD obcí: 22.11.2014    
       
Vyvěšeno: 22.11.2014    
Sejmuto : ………………………………………    
Schváleno: ……………………………………    
       

Kontakt

Obec Biskupice 538 43 Třemošnice tel.: 469690474 IČO:15054241
starosta: 606708515
místostarosta: 603939985

POVĚŘENEC PRO VÝKON GDPR: MAS Železnohorský region, z.s.
Kateřina Korejtková
e-mail: vn.konzult@gmail.com
urad@obec-biskupice.cz